Ann Hofmans

Advocatenkantoor


Meer informatie

Meester Ann Hofmans heet u van harte welkom op haar kantoor!

"The first thing we do, let's kill all the lawyers" - Shakespeare, 2 Henry VI, iv, 2, 78 -

Onze diensten


Mijn kantoor wenst de belangen van alle cliënten zo goed mogelijk te behartigen:

  • Bij de behandeling van elk dossier wordt rekening gehouden met alle menselijke elementen.
  • Onze bedoeling is niet om rechtszaken te winnen, onze bedoeling is ze te voorkomen. Rechtszaken vragen immers tijd en kosten geld.
    Natuurlijk moet de rechter soms een zaak beslechten: in dat geval zullen wij ons tot het uiterste inspannen en alle noodzakelijke rechtsmiddelen aanwenden om voor u een zo gunstig mogelijk vonnis/arrest te bekomen.
  • Wij maken voor elke cliënt zoveel tijd als nodig en wenselijk is en zorgen ervoor dat van bij het eerste contact een vertrouwensband ontstaat tussen advocaat en cliënt.
  • Pas na een grondige studie van uw dossier en nazicht van de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer wordt ervoor gezorgd dat alle zaken kunnen behandeld worden zowel gerechtelijke als niet-gerechtelijke.
  • Het kantoor behandelt met name zaken in personen- en familierecht (waaronder echtscheidingen, jeugdrecht, onderhoudsbijdragen etc.), burgerlijke aansprakelijkheid, het strafrecht, huurrecht en handelsrecht (waaronder ook incasso's).
  • Als erkend familiebemiddelaar begeleid ik ook partijen die in een conflict verwikkeld zijn m.b.t. echtelijke moeilijkheden, echtscheiding, nalatenschap, problemen met kinderen, … . Er wordt samen naar een oplossing gezocht.

Disclaimer


Mijn kantoor dient te benadrukken dat deze website louter informatief is en geenszins beoogt een welbepaald advies, juridisch of ander te verstrekken. Voor juridisch advies kan u echter steeds het kantoor contacteren. Het kantoor is evenwel niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of het gebruik van de links weergegeven op deze website. Deze site valt tevens onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Voor ieder geschil omtrent de website van het Kantoor van Mr.Ann Hofmans zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.